Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wyświetl lub pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UWAGA!

e-bramka JPK_VAT działa do końca roku 2018.
W latach następnych JPK_VAT autoryzowany będzie wyłącznie przy użyciu:

Profilu Zaufanego (eGO) — sprawdź, jak założyć Profil Zaufany

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r.
(Dz. U. 2018 poz. 304)