Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wyświetl lub pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2501)