Prześlij JPK_VAT

Przedsiębiorco, tutaj bezpłatnie podpiszesz i prześlesz JPK_VAT.

Podaj swoje dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP albo PESEL, oraz kwotę przychodu lub dochodu za rok 2018 i przygotuj plik XML JPK_VAT (3)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2501)